TABOOX

Erotikus meglepetések Nőknek

Általános szerződési feltételek
(ÁSZF)

Információ

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a taboox.hu weboldalát üzemeltető Juhász Csaba e.v. által forgalmazott valamennyi, a taboox.hu honlapon (a továbbiakban Webáruház) elérhető és megvásárolható árucikkére érvényesek.

A  Webáruház használatával, illetve a fiók létrehozásával Ön, mint vásárló (a továbbiakban: Vásárló) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat.

 1. A szerződő partner adatai

A szerződés a taboox.hu weboldalt üzemeltető Juhász Csaba e.v.-vel jön létre.

Név: Juhász Csaba e.v.

Székhely: 2112 Veresegyház, Mátra u. 23.

Nyilvántartási szám: 52074596, Adószám: 68666600-1-33,

Telefonszám: +36-30/464-5036

Munkanapokon: 8.00-20.00 / Szombaton: 8.00-16.00 között hívható

Email: info@taboox.hu

 1. Bevezető rendelkezések, ÁSZF hatálya, tárgya

2.1      A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott, Magyarországon belüli szállítási címre teljesített minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.taboox.hu weboldalon („Weboldal”) található elektronikus piactéren („Webáruház”) keresztül történik.

2.2      A Webáruházban történő vásárlást elsősorban az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”), illetve a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet („Korm. rend.”) szabályozza. A Korm. rend. alapján a Szolgáltatót terhelő tájékoztatási kötelezettségnek a Szolgáltató a jelen ÁSZF keretein belül, illetve a Weboldalon tesz eleget.

2.3      A Webáruház használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaz, a Weboldalon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

2.4      A jelen ÁSZF nyelve a magyar nyelv. A Webáruházon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbelinek, azt a Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető, a mindenkor hatályos ÁSZF azonban folyamatosan elérhető a Weboldalon, illetve annak teljes tartalma bármikor letölthető és kinyomtatható.

2.5      A Szolgáltató magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

2.6      A Webáruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon fiókot hozott létre, vagy ennek hiányában a megrendelés elküldése során a teljesítéshez szükséges számlázási és szállítási adatok rögzítésre kerültek, valamint az Ügyfél magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. A jelen ÁSZF-ben külön kiemelten meghatározott egyes szabályok kizárólag a fogyasztó és a Szolgáltató között létrejött fogyasztói szerződések esetében alkalmazandók. E tekintetben fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy („Fogyasztó”).

2.7      A szerződés tárgya a Webáruházban található azon árucikkek (termékek) adásvétele, amelyeket az Ügyfél Webáruházban a kosárba helyezett, majd – az ÁSZF, az adatkezelési tájékoztató és a vételár elfogadásával – kifejezetten megrendelt.

2.8      A Szolgáltató részére tárhelyszolgáltatást és szerverszolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezet: Magyar Hosting Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22., Cégjegyzékszám: 01-09-968314).

3. A szerződés létrejötte

3.1      A Webáruházban közölt információk nem minősülnek a Szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak, annak célja mindössze a Szolgáltató termékkínálatáról való tájékoztatás az Ügyfelek részére. Az egyes árucikkek tulajdonságait, jellemzőit és árát az árucikkhez tartozó konkrét oldal tartalmazza. A Webáruházban feltüntetett adatok, készletinformációk tájékoztató jellegűek.

3.2      A megrendelni kívánt termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságairól, vételárának adóval megnövelt teljes összegéről, valamint a szállítás díjáról, időtartamáról és egyéb feltételeiről a Vásárló a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Webáruházban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

3.3      A Vásárló a „Kosárba rakom” feliratra vagy a kosár ikonra kattintva tudja a terméket virtuális kosarába helyezni. A “Kosárba rakom” feliratú gombra kattintva a termék a Vásárló virtuális kosarába kerül, és a gomd mellett megjelenik egy “Kosár” feliratú gomb, mellyel azonnal ellenőrizhető a virtuális kosár tartalma.

3.3      Ha a Vásárló a “Kosár” feliratú gombra, vagy a “Kosár” menüpontjára kattint, akkor megjelenik a kosár tartalma, ahol leellenőrizheti kosarának tartalmát (kiválasztott termék megjelölése, méret és egyéb specifikáció; darabszám; darab/bruttó vételár; fizetendő bruttó vételár, termék fotója, stb.).

3.4      A kosár oldalon a Vásárló módosítani tudja a megrendelést, növelheti és csökkentheti a tételek megrendelni kívánt mennyiségét és tételt tud törölni a kosárból. Ha a Vásárló minden rendben talált, akkor a „Tovább a pénztárhoz” feliratra kattintva elkezdheti a megrendelést és bejelentkezhet fiókjába, illetve fiók létrehozása nélkül is vásárolhat a kért adatok megadásával.

3.5      A vásárlásnak nem feltétele a fiók létrehozása. A regisztrált és bejelentkezett Vásárló esetén az Vásárló megtekintheti véglegesített, vagy esetlegesen félbehagyott legutóbbi rendeléseit, folytathatja előzőleg megkezdett rendelését vagy újat indíthat, továbbá szerkesztheti/módosíthatja a számlázási és szállítási adatait, vagy egyéb saját fiók adatot is a Weboldal felső menüjében elérhető „Fiókom” menüpont alatt.

3.6     Fiókot létrehozni a Weboldal felső menüjében elérhető „Fiókom” menüpontra kattintva, illetve a rendelés leadásakor a “Fiók létrehozása?” előtti checkbox bejelölésével, továbbá a regisztrációs adatok megadásával, beküldésével lehet. Fiók létrehozása esetén az Ügyfél e-mail címének megadása kötelező. A regisztráció véglegesítéséhez egy checkbox kiválasztásával hozzá kell járulni az adatkezeléshez. A regisztráció megerősítéséről az informatikai rendszer visszaigazoló üzenetet küld az Vásárló e-mail címére, amely tartalmazza az Vásárló felhasználónevét, valamint a saját fiók felületének hozzáférési linkjét.

3.7      A Vásárló bejelentkezést követően vagy minden szükséges személyes adat megadása után, a „Pénztár” menüponton adhatja meg a szállítási adatokat, amennyiben bejelölte, hogy a számlázási cím eltér a szállítási címtől. A szállítási adatok megadását követően, a Vásárlónak a kívánt fizetési módot kell kiválasztania rendelkezésre álló lehetőségek közül, el kell olvasnia és a checkbox bejelölésével elismernie, hogy az Általános Szerződési Feltételeket megismerte, majd a „Megrendelés elküldése” feliratú gombra kattintania. A „Megrendelés elküldése” gombra kattintva véglegesítheti megrendelését és küldheti el a taboox.hu részére.

3.8      A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés során bármikor javítani tudja. A “Kosár” gombra kattintva vagy a Weboldal tetején lévő “Kosár” menüpont alatt terméket törölhet a kosárból az „X” gombra kattintva, a termék mennyiségét növelheti, illetve csökkentheti a termék mellett található felfelé illetve lefelé mutató nyilakra kattintva. Személyes adatait a “Tovább a pénztárhoz” feliratú gomra kattintva vagy a Weboldal tetején lévő “Pénztár” menüpont alatt tudja bevinni illetve javítani.

3.9      Amennyiben a Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette és a “Megrendelés elküldése” gombra rákattintott, akkor  megrendelést ad le, mely a Vásárló részéről ajánlatnak minősül. Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy a taboox.hu a Vásárló ajánlatát elfogadta (ld. 4. pont).

4. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, szerződés létrejötte

4.1      Miután a Vásárló elküldte megrendelését, ezt (az ajánlat taboox.hu-hoz történő megérkezését) legkésőbb 48 órán belül automatikus e-mailben a taboox.hu visszaigazolja a Vásárlónak, mely automatikus email megerősíti, hogy a taboox.hu megkapta a Vásárló által elküldött megrendelést. Az automatikus email a megrendelésének részleteit is tartalmazza. Ez az automatikus e-mail (tértivevény) nem jelenti a Vásárló megrendelésének elfogadását, hanem csupán arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy megrendelése beérkezett a taboox.hu-hoz. Ajánlatának/megrendelésének taboox.hu-hoz történő beérkezése a Vásárló részéről ajánlati kötöttséget eredményez.

4.2      Az automatikus e-mail 48 órán belül való megérkezésének az elmaradása esetén a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól. A Vevő köteles a visszaigazoló e-mail tartalmát ellenőrizni, az abban foglaltakat részletesen áttekinteni, az általa megadott adatok, paraméterek helyességét leellenőrizni. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott adatok, információk okán felmerülő bárminemű probléma, szállítási vagy egyéb többletköltség vagy ellehetetlenülés, késedelem a Vevőt terheli. Amennyiben az automatikus visszaigazoló e-mailben hibás adatok kerülnek feltüntetésre, abban az esetben a Vevő azt 1 napon belül köteles jelezni a Szolgáltató felé, a nem kívánt, illetve más paraméterekkel kívánt rendelés teljesítésének elkerülése érdekében. E határidő elteltét követően a megrendelést visszaigazoló e-mailt a taboox.hu akként tekinti, hogy az abban foglalt adatok maradéktalanul helytállóak és a Vásárló által nem kifogásoltak.

4.3      Amennyiben a Webáruházban a Szolgáltató gondos és körültekintő eljárása ellenére tévesen rögzített ár kerül feltüntetésre, a Szolgáltató nem köteles az adott terméket a tévesen rögzített áron értékesíteni még abban az esetben sem, ha az Ügyfél a megrendelését a téves áron küldte meg a Szolgáltatónak, feltéve, hogy a Szolgáltató a megrendelést még nem igazolta vissza. Ebben az esetben a Szolgáltató a megrendelés visszaigazolását megelőzően értesíti a Vevőt a hibás áron történő megrendeléséről, és ajánlatot tesz a valós áron történő szerződéskötésre. A szerződés abban az esetben jön létre a felek között, ha a Vevő a Szolgáltató ajánlatáta valós árral elfogadja.

4.4      A taboox.hu a Vásárló ajánlatát (megrendelését) külön elfogadó e-mail útján fogadja el, amely e-mailben a megrendelést követő 3 munkanapon belül a Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a megrendelt termék a megrendelt mennyiségben rendelkezésre áll-e. A szerződés az ajánlat taboox.hu általi elfogadásáról szóló, a taboox.hu által a Vásárló részére megküldött külön e-mail Vásárlóhoz történő megérkezésekor jön létre és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló e-mail (48 órán belüli) megérkezésével.

4.5      Amennyiben az Ügyfél több terméket is a „Kosárba” helyezett, amely termékek mindegyike nem áll rendelkezésre, az erről szóló tájékoztatást követően az Ügyfél 1 napon belül dönthet úgy, hogy a megrendelésétől – a nem teljeskörű teljesítésre tekintettel – minden jogkövetkezmény nélkül eláll.

4.6      Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre a rendelés idején, abban az esetben a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a termék megrendelését ne fogadja el, így a Felek között a szerződés nem jön létre, amely tényről a Vevő e-mailben értesítést kap.

4.7      A megrendelés, illetve annak a visszaigazolása, elfogadása akkor tekinthető a másik félhez megérkezettnek, amikor az az adott fél számára hozzáférhetővé válik. Nem terheli a Szolgáltatót felelősség abban az esetben, amennyiben a visszaigazolás, vagy a megrendelés elfogadása azért nem érkezik meg a Vevőhöz, mert a Vevő hibás e-mail címet adott meg, illetve az e-mail fiók tárhely telítettsége miatt az számára nem hozzáférhető.

4.8      A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés – amennyiben a Vásárló a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

5. A megrendelés adatainak tárolása, digitális adattartalom

5.1      A megrendelés adatait a taboox.hu tárolja. Ha nyomtatott formában is meg szeretné kapni a Vásárló, akkor kinyomtathatja a “Megrendelés visszaigazolása”-t. Ez akkor jelenik meg a Vásárló képernyőjén, miután elküldte megrendelését. Miután Ön megadta a taboox.hu részére az email-címét, a taboox.hu – a 4. pontban említett, megrendelést visszaigazoló e-mailben – elküldi Önnek megrendelésének valamennyi lényeges adatát e-mailben, melyet szintén kinyomtathat.

5.2      A taboox.hu weboldala valamennyi szoftver környezetben és operációs rendszerben futtatható, amelyben html-alapú weboldal megjeleníthető.

5.3      A taboox.hu a weboldala működése során esetlegesen, bármely okból felmerülő szoftverhibákért felelősséget nem vállal. Hiba esetén a taboox.hu kéri Vásárlóit, hogy a hiba lehető legrövidebb időn belüli elhárítása, illetve a szükséges intézkedések megtétele érdekében szíveskedjenek tájékoztatni a tabbox.hu-t.

6. Elállási jog

6.1      A jelen pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy Vásárlóra (2013. évi V. tv. 8:1§ (1) bek. 3. pont szerinti fogyasztó) vonatkoznak és alkalmazandók, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A félreértések elkerülése érdekében a taboox.hu rögzíti és az érintett Vásárlók kifejezetten tudomásul veszik, hogy mindazon természetes személyek, akik a jelen, 6. pontban említett meghatározásnak nem felelnek meg, azaz nem szakmájuk, foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységükön kívül járnak el, illetve a nem természetes személy Vásárlók nem tartoznak a jelen pontban részletezett szabályok hatályok alá, azaz e személyek esetében a jelen pontban foglalt rendelkezések nem alkalmazhatóak.

6.2      A fentiekben említett Vásárló jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a./ a terméknek,

b./ több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

c./ több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

            a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított  14 (tizennégy) napon belül (a továbbiakban: „Elállási Időszak”) a szerződéstől indokolás nélkül elállni. A termék átvételétől számított 14 napos határidő jogvesztő határidő.

6.3      A Vásárlót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

6.4      Ha a Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postai úton vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a taboox.hu részére az Elállási Időszak alatt.

6.5      A Fogyasztó az elállási jogát gyakorolhatja

(a)       a Korm. rend. 2. sz. melléklete szerinti nyilatkozat minta felhasználásával, kiegészítve a Vevő bankszámlaszámával vagy

(b)       az elállásra irányuló egyértelmű nyilatkozat útján.

6.6      A jog gyakorlását határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amennyiben a Fogyasztó a nyilatkozatát az Elállási Időszak alatt (akár a 14. napon), avagy a szerződéskötés és a termék átvétele közötti időszakban megküldte a Szolgáltató részére.

6.7      A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 6. pontban meghatározott rendelkezéseknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Ha a Vásárló a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy a Vásárló nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad.

6.8      Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének időpontját veszi figyelembe taboox.hu a határidő számítás szempontjából. A Vásárlónak az elállási nyilatkozatát tartalmazó levelét ajánlott küldeményként javasolt postára adnia annak érdekében, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

6.9      A Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha az Elállási Időszak lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a leírtak szerint a taboox.hu részére.

6.10    A Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket a taboox.hu 4.1. pontban feltüntetett címére  késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni a taboox.hu részére A határidő betartottnak minősül, ha a Vásárló  a 14 (tizennégy) napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

6.11    A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Fogyasztó köteles viselni; a Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

6.12    Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, a taboox.hu haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, amennyiben az elállással érintett termék használtsága a visszajuttatott termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges mértéket nem haladja meg. Az említett mértéket meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért a Vásárló felelősséggel tartozik, amely értékcsökkenést a taboox.hu a Vásárlóval szemben érvényesít(het)i.

6.13    A taboox.hu jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a taboox.hu a korábbi időpontot veszi figyelembe.

6.14    Bankkártyával történt, illetve előre utalásos fizetés esetén a visszaáru összeget a taboox.hu minden esetben a fizetéskor a Vásárló által megadott bankszámlára utalja vissza. Készpénzben történő visszafizetésre nincs lehetőség, kivéve azon esetet, amennyiben a Vásárló a termék vételárát korábban készpénzben fizette meg. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján a taboox.hu a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terheli.

6.15    A Vásárlót nem illeti meg az elállási jog

            – olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a taboox.hu, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak,

            – olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl. kozmetikai termékek).

6.16    A visszaküldendő termékhez a Vásárlónak mellékelnie kell a szállítólevelet, és lehetőség szerint megjelölendő a visszaküldés oka is. A visszaküldés okának megjelölése, azaz az elállási jog indokolása nem kötelező, így amennyiben a Vásárló nem tünteti fel a visszaküldés okát, az nem jelenti elállási jogának elvesztését, vagy ezen okból bármely kapcsolódó jogának csorbulását.

6.17    Amennyiben a Vásárlónak bármely kérdése lenne az elállási jogra vonatkozóan, a taboox.hu ügyfélszolgálatához fordulhat a következő e-mail címen – Email: info@taboox.hu, vagy az alábbi telefonszámon: Tel.: +36-30/464-5036 ,illetve postai úton történő megkeresés esetén, az alábbi postacímen: Juhász Csaba e.v. , 2112 Veresegyház, Mátra u. 23..

7. Árak és szállítás

7.1      Webáruházban a termékek mellett feltüntetett ár a termék vételára, mely magyar forintban értendő és tartalmazza a törvényben rögzített ÁFA-t, ehhez számítandó még a szállítási költség, melyet a termék ára nem tartalmaz, azaz e költség a termék árán felül felmerülő költség (kivétel, amennyiben a taboox.hu által meghirdetett promóció keretében a termék kiszállítása ingyenesen, a taboox.hu költségviselése mellett történik). Az ár a megrendelés időpontjában feltüntetett ár.

7.2      A termék átvételét követően a taboox.hu a Vásárló részére a vásárlás igazolására, elektronikus számlát küld. A számlakészítés során átadott adatokat a Szolgáltató harmadik fél részére nem adja tovább, az archiválásra és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott időtartamig megőrzésre kerül.

7.3      A vételár és az egyéb költségek megfizetésére banki átutalással, online bankkártyás fizetéssel vagy a futárszolgálatnál készpénzzel, vagy bankkártyás fizetéssel kerülhet sor. A Vásárló banki átutalás választása esetén a Szerződés létrejöttét követő 5 napon belül köteles a vételárat és a szállítási költséget megfizetni. Amennyiben a Vásárló a fizetési kötelezettségének határidőben, illetve utánvétes fizetés esetén a futárnál nem tesz eleget, a Szolgáltat jogosult a szerződéstől elektronikus úton küldött levél útján elállni.

7.4      A kiszállítás kizárólag Magyarország területén történik. A szállítási határidőkről a mindenkori megrendelési folyamat során a taboox.hu e-mailben tájékoztatja a Vásárlót. Amennyiben az ott megadott szállítási idő nem tartható be, e-mailben fogja a taboox.hu Önt erről tájékoztatni.

7.5      A kiszállítás Vásárlónak felróható meghiúsulása miatti újraküldés költségei minden esetben a Vásárlót terhelik. A taboox.hu által megbízott futár a megrendelt termék kiszállítását egy alkalommal kísérli meg újra. Amennyiben a Vásárló nem veszi át a megrendelt terméket, a taboox.hu jogosult a szerződéstől elállni.

7.6      A termék(ek)nek a futártól való átvételével, illetve az átvételt igazoló elektronikus, terminálon történő aláírásával a termék(ek) mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik. A terminál aláírásával a Vásárló elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak, a csomag tartalma nem hiányos, a csomag, a termék szemrevételezés alapján nem sérült. A megrendelt termék tulajdonjoga a termék kifizetésével és átvételével száll át a Vásárlóra.

7.7      Amennyiben a kiszállításkor a Vásárló sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, avagy a csomag tartalma nem egyezik meg az általa leadott rendelésben foglaltakkal, a Vásárló és a futárszolgálat jegyzőkönyvet vesz fel. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét a taboox.hu díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a taboox.hu felelősséget nem vállal.

8. Szállítási költségek

8.1      A taboox.hu-nál a megrendelés összegétől függetlenül – némely esettől eltekintve, általában – az alábbi szállítási költségekkel kell számolnia a Vásárlónak:

 • minden egyes önálló vásárlása esetén bruttó 1280.- Ft csomagküldési átalánydíj kerül felszámolásra.
 • Ez az összeg csak részben fedezi a bérmentesítési/szállítási és a csomagolási tényleges díjat, a fennmaradó részt azonban a taboox.hu átvállalja a Vásárlóktól.

8.2      Amennyiben a megrendelést követően technikai vagy logisztikai okokból több lépésben kell a megrendelést a taboox.hu-nak kiszállítania, a szállítási költségeket természetesen csak egyszer (egy szállítás után) számítja fel a taboox.hu.

9. Szavatosság

9.1 Kellékszavatosság

9.1.1   A Vásárló hibás teljesítés esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv., valamint a jelen ÁSZF rendelkezései szerint.

9.1.2   A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni a taboox.hu felé. Amennyiben a Vásárló Fogyasztónak minősül, abban az esetben a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölt hiba késedelem nélkül közöltnek minősül. Fogyasztóval megkötött szerződés esetén új termék értékesítésekor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl, használt termék esetén pedig a szerződés teljesítésétől számított egy éves elévülési időn túl kellékszavatossági jog már nem érvényesíthető. Nem Fogyasztónak minősülő Vásárló esetén a kellékszavatossági igény egy év alatt évül el.

9.1.3   A Vásárló a szavatossági jogok érvényesítése körében – a választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek teljesítése lehetetlen vagy a taboox.hu számára más szavatossági igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, abban az esetben a Vásárló igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a taboox.hu költségére kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy a szerződéstől is elállhat azzal, hogy jelentéktelen hiba miatt az elállás nem alkalmazható. A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra áttérhet, az áttérés költségét azonban viselni köteles, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a taboox.hu adott okot.

9.1.4   Amennyiben a Vásárló Fogyasztónak minősül, abban az esetben a teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, mint az, hogy a Vásátló igazolja, hogy a terméket a taboox.hu-tól vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a vásárolt termékben felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

9.2 Termékszavatosság

9.2.1   A jelen fejezetben említett, termékszavatosságot szabályozó rendelkezések a Vásárlóra kizárólag és kifejezetten azon esetben vonatkoznak, amennyiben a Vásárló a Ptk. jelen ÁSZF-ben hivatkozott rendelkezése alapján fogyasztónak minősül.

9.2.2   A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – a 9.1. pontban meghatározott jogot vagy a termék gyártójával szemben termékszavatossági igényt érvényesíthet. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

9.2.3   A Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyidejűleg, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Vásárló a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel, illetve a jelen ÁSZF-fel összhangban, a gyártóval szemben érvényesítheti.

9.2.4   Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül a Vásárló érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – kicserélését kérheti, azaz pénz visszatérítésére árleszállításra és elállásra nincs mód, tekintettel azon tényre, hogy a gyártó és a Vásárló között nem jött létre szerződéses jogviszony. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

9.2.5   Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő eltelte jogvesztéssel jár. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

9.2.6   A Vásárló a termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (taboox.hu) szemben gyakorolhatja.

9.2.7      A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója is.

9.2.8   A gyártó, forgalmazó (taboox.hu) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

            – a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

            – a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

               – a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

9.2.9   A gyártónak, forgalmazónak (taboox.hu) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

10. Jótállás

10.1    A fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „kormányrendelet”) tartalmaz előírásokat. A kormányrendelet (tárgyi) hatálya kizárólag az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés (azaz vállalkozás és fogyasztónak minősülő Vásárló) keretében értékesített és a kormányrendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

10.2       A taboox.hu minden nála vásárolt műszaki cikkre 1 éves jótállási (garanciális) időt biztosít.

10.3    A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a taboox.hu biztosítja a kötelezően előírt jótállást, azaz 1 évet, a kormányrendelet mellékletében meghatározott termékekre vonatkozóan.

10.4    A jótállás kezdő időpontja a termék fogyasztónak minősülő Vásárlónak történő átadásának a napja.

10.5    Nem tartozik jótállás körébe a hiba, ha annak oka a termék fogyasztónak minősülő Vásárló részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

            – szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza),

            – rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,

               – helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,

               – elemi kár, természeti csapás okozta.

10.6       Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló

            – elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a taboox.hu-nak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak minősülő Vásárlónak okozott érdeksérelmet.

            – ha a taboox.hu a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak minősülő Vásárló érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a taboox.hu költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

10.7    A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztónak minősülő Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak minősülő Vásárló érdekeit kímélve kell elvégezni. A taboox.hu-nak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

10.8       A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

10.9    Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztónak minősülő Vásárló a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

10.10     A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a taboox.hu-t terhelik.

10.11  A fogyasztónak minősülő Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül fogyasztónak minősülő Vásárló a jótállásból fakadó jogok a 1) és a 2). pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

10.12  Szavatosság, jótállás érvényesítése: A termékekre vonatkozó szavatossági vagy jótállási igényét a Vásárló személyesen a jelen ÁSZF-ben foglalt szabályokkal összhangban, a taboox.hu alábbiakban meghatározott postacímén, illetve e-mailen vagy telefonon jelezheti.

               Email: info@taboox.hu

               Tel.: +36-30/464-5036

               Cím: Juhász Csaba e.v., 2112 Veresegyház, Mátra u. 23.

10.13  A jótállási feltételekről a Vásárló bővebben a termékhez mellékelt dokumentumokból tájékozódhat. Ha nem rendelkezik a Vásárló ezekkel a dokumentumokkal vagy nem műszaki cikkről van szó, akkor a fenti elérhetőségeken és módon fordulhat bővebb információért a taboox.hu-hoz.

11. Tulajdonjog fenntartása

11.1    A vételár teljes kifizetésig a termék a taboox.hu tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Vásárló birtokába kerül, felelősséggel tartozik a taboox.hu irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

12. Fizetés, esedékesség, késedelmes fizetés

12.1    A termék kifizetése a Vásárló választása szerint történhet banki előreutalással vagy utánvéttel. A taboox.hu fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben bizonyos fizetési módokat kizárjon, illetve előre utalást kérjen.

12.2    Előre utalás esetén az esedékes vételár és esetlegesen kapcsolódó költség összegét a következő számlaszámra szükséges a Vásárlónak átutalnia: Juhász Csaba e.v., Székhely: 2112 Veresegyház, Mátra u. 23.

12.3    A Vásárlónak banki előre utalással történő fizetés esetén meg kell adnia rendelési számát, – illetve amennyiben a Vásárló rendelkezik ügyfélszámmal – ügyfélszámát is a közlemény rovatban.

 

13. Kapcsolatfelvétel

Esetleges kérdés vagy reklamációesetén a taboox.hu az alábbi e-mailes, telefonos, illetve postai elérhetőségeken áll a Vásárlók rendelkezésére:

E-mail: info@taboox.hu

Tel.: +36-30/464-5036

Juhász Csaba e.v., 2112 Veresegyház, Mátra u. 23.

14. Jogérvényesítési lehetőségek

14.1. Panaszügyintézés

14.1.1   A Vásárló a termékkel vagy a taboox.hu tevékenységével kapcsolatos vásárlói/fogyasztói kifogásait a 13. pontban megadott elérhetőségeken terjesztheti elő.

14.1.2   A taboox.hu a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a taboox.hu a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz.

14.1.3   A taboox.hu a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

14.1.4   Minden egyéb esetben a taboox.hu az írásbeli panaszra vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint jár el.

14.1.5   A taboox.hu a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja, azaz ezen határidőn belül a vásárlói panaszra adott válasz postai továbbítása iránt (feladás) intézkedik

14.1.6   A panasz elutasítása esetén a taboox.hu az elutasítás indokáról, valamint arról, hogy a Vásárló a panasz jellegétől függően mely hatóság, vagy békéltető testület eljárást kezdeményezheti, tájékoztatja a Vásárlót.

14.2 Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

14.2.1   Amennyiben a taboox.hu és a Vásárló között esetlegesen fennálló jogvita a taboox.hu-val folytatott tárgyalások során nem rendeződik, a Vásárló bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá – amennyiben a Vásárló fogyasztónak minősül – fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ön számára:

               – Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

               – Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

14.2.2   Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

14.2.3   A taboox.hu-t a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a Békéltető Testület eljáró tanácsának elnöke által megküldött értesítés részére történt kézbesítésétől számított nyolc napon belül írásban nyilatkozni a fogyasztónak minősülő Vásárló igényének jogosságát és az ügy körülményeit, valamint a tanács döntésének kötelezésként történő elfogadását illetően, nyilatkozatában meg kell jelölnie az állításait alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, valamint csatolnia szükséges azokat az okiratokat (ezek másolatát), amelyek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

14.2.4   A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével a taboox.hu a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Amennyiben a taboox.hu székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a taboox.hu együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

14.2.5   A leírtakon felül a taboox.hu tájékoztatja a Vásárlókat, hogy az Európai Parlament és Tanács  fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló 524/2013/EU rendeletével létrehozta az ún. online vitarendezési platformot. E platform célja, hogy elősegítse a fogyasztók és kereskedők közötti jogviták független, pártatlan, átlátható, eredményes, gyors és méltányos, bírósági eljáráson kívüli online rendezését.

14.2.6   Annak érdekében, hogy a fogyasztók széles köre előtt ismert legyen az online vitarendezési platform létezése, az Unióban letelepedett és online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőknek a weboldalukon a platformra vezető elektronikus linket kell elhelyezniük.

14.2.7   Az online vitarendezési platform egyablakos ügyintézési pontként működik azon fogyasztók és kereskedők számára, akik a fent hivatkozott EU rendelet hatálya alá tartozó jogvitáikat bírósági eljáráson kívül kívánják rendezni. Az online vitarendezési platform egy interaktív weboldal, amely elektronikus úton és díjmentesen elérhető az Unió intézményeinek valamennyi hivatalos nyelvén, így magyarul is.

14.2.8   Az online vitarendezési platform elektronikus linkje http://ec.europa.eu/odr

15. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

A taboox.hu jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók.

A taboox.hu fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Webáruházat más domainnév alá helyezze át.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2018. május 01.

Jelen ÁSZF letölthető ITT.

Adatkezelési nyilatkozat

A taboox.hu csapata elkötelezett a honlap látogatóinak adatvédelme iránt: adatvédelmi irányelveink leírják, miként kezeljük a személyes információkat.

 1. Milyen információkat gyűjtünk?

Az alábbi személyes információkat gyűjthetjük, tárolhatjuk és használhatjuk fel:

 1. a) Az Ön számítógépére vonatkozó, illetve az Ön honlapunkon tett látogatásaival, annak használatával kapcsolatos információk (ilyen az Ön IP címe, földrajzi elhelyezkedése, böngészőjének típusa és verziója, operációs rendszere, honnan hallott rólunk, a látogatás időtartama, oldalnézetek és honlap navigáció).
 2. b) Bármely Ön és köztünk létrejött, a honlappal kapcsolatos tranzakcióról szóló információ.
 3. c) Az Ön által számunkra biztosított, regisztráció céljából megadott információ.
 4. d) A honlapunk által kínált szolgáltatásokra, e-mail értesítésekre és hírlevekre való feliratkozás céljából megadott információk.
 5. e) Bármely más, az Ön által számunkra megküldött információ.

2. Cookie-k

A cookie a web szerver által a web böngésző számára küldött információ, melyet a böngésző tárol. Az információ később minden alkalommal, amikor a böngésző lekér egy oldalt a szerverről, visszakerül a szerverre. Ez lehetővé teszi a böngésző azonosítását és nyomon követését.

Használunk “ideiglenes” és “állandó” cookie-kat a honlapon. Az „ideiglenes” cookie-k a honlapon való tartózkodást kísérik figyelemmel.

Az ideiglenes cookie-k a böngésző bezárásakor törlődnek a számítógépről. Az állandó cookie-kat a számítógép addig tárolja, amíg nem törlik, vagy a cookie-k elérik meghatározott elévülési idejüket.

Mi a Google Analytics programot használjuk a honlap használatának elemzésére. A Google Analytics cookie-k használatával statisztikai és egyéb információkat gyűjt a honlapról, melyeket a felhasználó számítógépén tárol. A honlapunkkal kapcsolatban gyűjtött információkat a honlap használatával kapcsolatos értékelések elkészítéséhez használjuk fel. Ezeket az információkat a Google tárolja. A Google adatvédelmi irányelvei megtalálhatók itt: http://www.google.com/privacypolicy.html.

A böngészők többsége lehetővé teszi a cookie-k blokkolását, míg néhány böngésző csak a harmadik fél által küldött cookie-k elutasítását engedi. Például az Internet Explorer „Eszközök” menüjében, az „Internet Opciók”, „Adatvédelem”-re kattintva kiválaszthatja az „Összes cookie letiltása” opciót. Ha viszont minden cookie—t blokkol, bizonyos honlapok használatát megnehezíti.

3. Az Ön személyes adatainak használata

A honlapon keresztül hozzánk eljuttatott személyes információkat a jelen „adatvédelmi irányelvekben” illetve a honlap vonatkozó részeiben meghatározott célokra használjuk fel.

A személyes információkat az alábbi célokra használhatjuk fel:

 1. a) a honlap szerkesztése;
  b) a böngészés élvezetesebbé tétele a honlap személyre szabásával;
  c) a honlapon elérhető szolgáltatások használatának lehetővé tétele;
  d) általános (nem marketing célú) kereskedelmi kommunikáció;
  e) az Ön által kifejezetten kért email értesítések küldése;
  f) vállalkozásunk hírlevele és egyéb marketing kommunikációja kiküldése az Ön kifejezett beleegyezése esetén emailen vagy hasonló technológia segítségével (bármikor jelezheti, ha a jövőben nem kíván marketingüzeneteket kapni);
  g) harmadik fél számára statisztikai információk nyújtása felhasználóinkról – azonban az információk nem szolgálnak egyedi felhasználók azonosítására; 
  h) a honlappal kapcsolatos kérdések és panaszok kezelése.

  Amennyiben Ön nyilvánosságnak szánt személyes információt tölt fel a honlapra, azt közzétesszük, más esetben az információt az Ön által megszabott feltételek szerint kezeljük.

Határozott beleegyezése nélkül személyes adatait nem fogjuk kiadni harmadik félnek DM célokra.

4. Közzététel

Az Önre vonatkozó személyes információkat elérhetővé tehetjük az alábbi esetekben:

 1. a) a törvény által megkövetelt esetekben;
  b) bármely folyamatban lévő vagy lehetséges jogi eljárás esetén;
 2. c) törvény adta jogaink megalapozottsága, gyakorlása vagy megvédése érdekében (beleértve másik fél részére csalás megelőzése és hitelkockázat csökkentése érdekében).

A jelen adatvédelmi irányelvekben meghatározottak kivételével nem adunk át harmadik fél részére információt.

5. Nemzetközi adatforgalom

Az általunk összegyűjtött információkat bármely olyan országban feldolgozhatjuk és tárolhatjuk, ahol tevékenységet végzünk annak érdekében, hogy az adott információt a jelen adatvédelmi irányelvek szerint felhasználhassuk.

Ön ezúton beleegyezik személyes információi ilyen módon való átadásába.

6. Személyes információinak biztonsága

Minden elvárható műszaki és szervezeti elővigyázatossági intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az Ön személyes adatainak elvesztését, az azokkal való visszaélést vagy azok megváltoztatását megakadályozzuk.

Az Ön által megadott személyes információkat a Magyar Hosting Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22., Cégjegyzékszám: 01-09-968314) által üzemeltetett biztonságos (jelszóval és tűzfallal védett) tárhelyünkön tároljuk.

Természetesen az internetes adatátvitel alapvetően kockázatos, így mi sem tudjuk garantálni az interneten küldött adatok biztonságát.

7. Az irányelvek módosítása

Az irányelveket időről időre, a honlapon elhelyezett új verzió megjelentetésével módosíthatjuk. Kérjük, látogassa meg a honlapot, és győződjön meg az esetleges változásokról.

8. Az Ön jogai

Ön bármilyen, Önre vonatkozó, nálunk tárolt információt lekérhet tőlünk. Az információk kiadása a következő feltételekkel valósul meg: személyazonosságának igazolása (erre a célra elfogadjuk ügyvéd vagy bank által hitelesített útlevélmásolatát és egy jelenlegi címére kiállított közüzemi számlát).

A törvény által meghatározott mértékben az információt visszatarthatjuk.

Bármikor utasíthat minket emailen arra, hogy személyes adatait marketing célokra ne használjuk fel. A gyakorlatban Ön általában vagy előre beleegyezik abba, hogy személyes adatait marketing célokra használjuk, vagy mi kínáljuk fel a lehetőséget arra, hogy Ön visszavonja beleegyezését adatainak marketingcélú felhasználására.

9. Harmadik fél honlapjai

A honlap más honlapokra mutató linkeket tartalmaz. Nem vállalunk felelősséget más honlapok adatvédelmi irányelvei vagy gyakorlata tekintetében.

10. Információk frissítése

Kérjük, tájékoztasson minket, ha az Önről nyilvántartott információk frissítésre vagy javításra szorulnak.

11. Kapcsolat

Ha az adatvédelmi irányelvekkel vagy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen kérdése van, keressen minket alábbi elérhetőségeink valamelyikén:

E-mail: info@taboox.hu

Tel.: +36-30/464-5036

Postacím: Juhász Csaba e.v., 2112 Veresegyház, Mátra u. 23.

Jelen Adatkezelési nyilatkozat letölthető ITT.

Jelen Adatkezelési és Adatvédelmi nyilatkozat hatályba lépésének ideje: 2018. május 1.